تست دیگ آبگرم


تست دیگ بخار

تست دیگ بخار
قابلیت اطمینان و استفاده و امنیت دیگ های بخار برای استفاده از آنها در نیروگاه های انرژی  و صنایع حیاتی می باشد. برای تامین این ایمنی و اطمینان از کارکرد دیگ های بخار انجام تست دیگ بخار و بازرسی دوره ای دیگ های بخار الزامی می باشد. دیگ های بخار یا بویلر و لوازم جانبی آنها مانند لوله ها، سیلندر ... ادامه مطلب