دستکاه اتوکلاو


تست اتوکلاو

تست اتوکلاو - تست دستگاه اتوکلاو
قبل از توضیح در مورد تست اتوکلاو راجع به کاربرد اتوکلاو ها در صنعت پزشکی توضیح خواهیم داد. بدون شک دستگاه اتوکلاو و علوم آزمایشگاهی دو جزء جدا نشدنی از هم هستند و همچنین استفاده از اتوکلاو برای امحاء مواد و زباله های بیمارستانی و استرلیزه کردن ظروف آزمایشگاهی و محیط های کشت به سرعت در حال افزایش است. اتوکلاو ... ادامه مطلب

تست دستگاه اتوکلاو

تست دستگاه اتوکلاو
اتوکلاو کردن یک روش معمول و مؤثر برای استریل کردن وسایل پزشکی، رسانه های بیولوژیکی و واکسن ها است. عدم تست دستگاه اتوکلاو می تواند آسیب هایی زیادی را وارد کند. اتوکلاو ها می توانند به دلایلی مانند عملکرد نادرست یا عدم انجام عملیات به طور مطلوب موجب استریلیزاسیون ناقص شود. بنابراین، لازم است تست دستگاه اتوکلاو به این صورت ... ادامه مطلب