وظایف اپراتور دیگ بخار


آنچه اپراتور دیگ بخار باید بداند

اپراتور دیگ بخار - بازرسی دیگ بخار
به هیچ وجه در این مقاله از بازرسی مخازن تحت فشار سعی نشده است تمام مواردی که باید یک اپراتور دیگ بخار باید بداند اشاره شود تنها  به سادگی اصولی که هر اپراتور باید بداند را بدون در نظر گرفتن درجه مجوز آنها بازگو می کند. اپراتور باید نحوه عملکرد تمام کنترل های یک دیگ بخار معمولی را  بداند (ما ... ادامه مطلب

وظایف اپراتور مخازن تحت فشار

بازرسی مخازن تحت فشار
اصولی که هر اپراتور دیگ بخار باید بداند در این مقاله گفته خواهد شد زیرا تنها بازرسی مخازن تحت فشار و تست دیگ بخار توسط بازرس کافی نمی باشد و یا حتی صدور گواهی سلامت مخازن تحت فشار بدون رعایت استاندارد ها توسط اپراتور مخرن اجتناب از بروز حوادث نمی کند و نقش کسی که وظیفه کنترل دیگ بخار یا ... ادامه مطلب